Ny undersøkelse om kulturbruk blant studenter

[04.11.2019] I2e skal gjennomføre en spørreundersøkelse om kulturbruk blant studenter i Bergen.

På oppdrag fra forskere ved UiB, skal Ideas2evidence gjennomføre en spørreundersøkelse rettet mot studenter i Bergen. Undersøkelsen handler om studentenes kulturbruk. Tilsvarende undersøkelser har blitt gjort i 1998 og 2008, og undersøkelsen skal for første gang gjennomføres helt digitalt.

Undersøkelsen skal gjennomføres i starten av 2020.