Ny veileder om kvalifiseringsløp

Publisert: 25.06.2021

Ideas2evidence har på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, bidratt til å utvikle en digital veileder som skal gi bedre oversikt over mulige kvalifiseringsløp for voksne innvandrere. Oppdraget er gjennomført i samarbeid med EGGS Design. Veilederen skal være til hjelp for offentlige aktører som gir voksne innvandrere informasjon og veiledning om kvalifiseringsløp. Du finner veilederen her.

Ideas2evidence har bidratt til utvikling av selve veilederen, herunder eksempelreiser og mulighetskart.

I tillegg bygger veilederen på et solid kunnskapsgrunnlag, gjennomført av ideas2evidence. Les IMDis omtale her. Oppdragets sluttrapport finner du også her på ideas2evidence sin nettside.