Nye studentassistenter

i2e har nettopp engasjert fem nye studenter på deltidskontrakt.

I ideas2evidence har vi over lang tid hatt stor nytte og glede av å benytte studenter i arbeidet vårt. Studentene er en viktig ressurs for oss og bidrar på ulike måter i prosjektene, blant annet med data- og analysearbeid, informasjonsinnhenting og enklere research-oppgaver. Studentene hjelper oss å løse en rekke viktige oppgaver og får samtidig relevant arbeidserfaring som de kan ta med seg videre i sin yrkeskarriere.

Denne høsten har vi knyttet til oss fem nye studenter:

Mari Rage Bråstein, som er student ved masterprogrammet i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og som vil jobbe ved vårt Oslo-kontor.

Daniel Kleiven Pasten, student ved masterprogrammet i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, som også vil jobbe ved vårt kontor i Oslo.

Petter Kristiansen Arnesen, som går på masterprogrammet i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og som primært vil jobbe med oppgaver tilknyttet Norsk medborgerpanel.

Hanna Amalie Holding Jones, som går på masterprogrammet i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen.

Synnøve Eikefet, som også er student ved masterprogrammet i sammenliknende politikk ved Universitet i Bergen.