Nytt oppdrag for HK-dir om SFY-ordning

Publisert: 26.12.2021

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har gitt ideas2evidence i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av ordninger som har relevans for utformingen av senter for framifrå høgare yrkesfagleg utdanning (SFY). Status som senter for framifrå høgare yrkesfagleg utdanning skal gå til miljø som bidrar til å samle opplæringsmiljø på flere nivå, arbeidsliv og relevante forskingsmiljø. Kartlegginga skal gi en oversikt over andre nasjonale ordninger og sentre som har relevans for arbeidet med SFY-ordninga og en oversikt over relevant litteratur som omhandler og evaluerer slike ordninger. Det skal også gjøres dybdestudier av to-tre slike ordninger.