Nytt oppdrag for HK-dir om studentombud

Publisert: 08.11.2021

ideas2evidence skal på oppdrag fra HK-dir gjennomføre en kartlegging av ordningen med studentombud i høyere yrkesfaglig utdanning. Formålet med kartleggingen er å innhente relevant informasjon om hvordan ordningen fungerer i dag, for å gi et grunnlag for utformingen av en nasjonal ordning.

Kartleggingen vil bygge på intervjuer med representanter fra ulike fagskoleorganisasjoner, samt et utvalg av studentombudene. I tillegg vil det bli gjennomført en e-postkartlegging blant de nåværende studentombudene.

Kartleggingen utføres i perioden oktober 2021 – februar 2022.