Nytt oppdrag for NAV

Publisert: 19.12.2022

Arbeids- og velferdsdirektoratet (AV-dir) har gitt ideas2evidence i oppdrag å kartlegge et avgrenset forsøk med opplæringstiltak av lengre varighet for en målgruppe som trenger norskopplæring og/eller opplæring i grunnleggende ferdigheter samt fagopplæring.

Oppdraget skal på den ene siden dokumentere forsøkene, herunder kartlegge samarbeidet mellom NAV og fylkeskommunen, opplæringstilbudene som gis og deltakerne som tilbys opplæring i forsøket. På den annen side skal det bidra til å synliggjøre hvorvidt utvidet varighet på opplæringstiltaket bidrar til at flere brukere i målgruppen kan starte på og gjennomføre fagopplæring. Vurderer og handler aktørene annerledes som følge av at opplæringstiltaket utvides fra tre til fire år? 

Prosjektet ledes av Malin Dahle og gjennomføres perioden 2022-2029.