Nytt oppdrag om fag- og yrkesopplæring for voksne

Publisert: 27.06.2022

i2e skal oppsummere kunnskap om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere. Oppdraget er gitt av IMDi. Kunnskapsoppsummeringen skal særlig se på samarbeidet om slike tilbud, og identifisere og beskrive gode grep og suksessfaktorer i samarbeidet rundt opplæringstilbudet og oppfølgingen av deltakerne. Kunnskapen skal danne grunnlag for anbefalinger til fylkeskommuner som deltar i forsøk med å utvikle en nasjonal samarbeidsmodell for tilrettelagt fag- og yrkesopplæring, som IMDi nylig har satt i gang.