Nytt oppdrag på kvalifiseringsfeltet

Publisert: 11.01.2021

i2e skal, i samarbeid med EGGS Design, bidra til bedre oversikt over kvalifiseringsløp for voksne innvandrere.

Oppdraget gjennomføres for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og skal munne ut i en digital veileder, som først og fremst skal være til hjelp for offentlige aktører som gir voksne innvandrere informasjon og veiledning om kvalifiseringsløp.

Det finnes mange ulike tilbud og tilbydere av kvalifisering for voksne innvandrere, og det kan være utfordrende for ansatte i kommuner, fylkeskommuner, NAV, og ikke minst sluttbrukere, å ha oversikt over ulike modeller og innretninger på kvalifiseringen.

Oppdraget vårt handler om å utvikle et digitalt veiledningsverktøy som skal gi ansatte på praksisfeltet oversikt over muligheter voksne innvandrere har for å få norskopplæring, formell opplæring og relevante arbeidsrettede tiltak. Det skal gi bedre grunnlag for veiledning av brukere og for samarbeid mellom aktørene, slik at den enkelte innvandrer med behov for kvalifisering, får tilgang til best mulig tilbud for en varig tilknytning til arbeidslivet.

Som en del av oppdraget skal vi samle og systematisere den allerede eksisterende kunnskapen på feltet, samt innhente informasjon om hva som hemmer og fremmer sammenhengende tjenester om kvalifisering for målgruppen. Vi skal gjennomføre deskstudier, intervjuer, workshops, en spørreundersøkelse, analyseseminarer - og sist, men, ikke minst, utvikle digitalt veiledningsmateriell.

Oppdraget skal løses i løpet av våren 2021.

Illustrasjon: EGGS Design