Nytt prosjekt for IMDi - Jobbsjansen

Publisert: 16.06.2021

På oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal ideas2evidence gjennomføre datainnhenting, analyser og rapportering på individ- og prosjektrapporteringer i Jobbsjansen for 2020, samt utrede resultatforskjellene mellom Jobbsjansen og Introduksjonsordningen.

Ideas2evidence har vært ansvarlig for individrapporteringene på Jobbsjansen siden 2017. I årets prosjekt skal vi i tillegg utrede resultatforskjellene mellom Jobbsjansen og Introduksjonsordningen. Gjennom avanserte kvantitative analyser på individ-, prosjekt- og kommunedata for begge ordningene, er målet å etablere en tydeligere forklaringsmodell på forskjellene i måloppnåelse mellom de ulike ordningene.

Prosjektet skal etter planen avsluttes innen utgangen av 2021.