Nytt prosjekt: Kandidatundersøkelse Nord

Publisert: 12.10.2023

ideas2evidence har fått i oppdrag å gjennomføre årets kandidatundersøkelse for Nord universitetet, som retter seg mot kandidater som fullførte en grad høsten 2022 eller våren 2023.

ideas2evidence bistår Nord universitet med videreutvikling av spørreskjema, gjennomføring av undersøkelsen, samt leveranse av rapport og rådata ved prosjektslutt.

Prosjektet, som skal avsluttes innen utgangen av 2023, ledes av Asle Høgestøl, med Ola Grendal og Olav Bjørnebekk som prosjektmedarbeidere.