Nytt prosjekt: Kandidatundersøkelse PKU

Publisert: 09.08.2021

Ideas2evidence skal, på oppdrag fra HK-dir (tidligere Diku), gjennomføre en spørreundersøkelse rettet mot kandidater som har fullført Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) ved norske utdanningsinstitusjoner. Formålet med undersøkelsen er å styrke kunnskapsgrunnlaget om hvilken betydning gjennomføring av stipendiatprosjekt i kunstnerisk utviklingsarbeid har for kandidatenes karriere.

ideas2evidence bistår med utvikling og kvalitetssikring av spørreskjema, implementering av undersøkelse i relevant programvare, samt utsendelse av invitasjon via e-post. Resultatene fra undersøkelsen danner grunnlaget for en rapport om temaet. Prosjektet er planlagt gjennomført høsten 2021.