Nytt prosjekt: Kandidatundersøkelse UiO

Publisert: 12.10.2023

ideas2evidence har fått i oppdrag å gjennomføre årets kandidatundersøkelse for Universitetet i Oslo, som retter seg mot kandidater som fullførte en grad i perioden 2018-2022.

Ideas2evidence bistår Universitetet i Oslo med utvikling av et helt nytt spørreskjema, gjennomføring av undersøkelsen, samt leveranse av grafisk rapport og rådata ved prosjektslutt.

Prosjektet, som skal avsluttes innen utgangen av 2023, ledes av Asle Høgestøl, med Ola Grendal og Olav Bjørnebekk som prosjektmedarbeidere.