Nytt prosjekt: Kartlegging av diskriminering og rasisme

Publisert: 15.08.2022

For å skape en mest mulig inkluderende kommune, ønsker Haugesund å kartlegge omfanget av rasisme og diskriminering i kommunen. De ønsker også historiene fra personer som har vært utsatt for rasisme og diskriminering om hvordan dette oppleves og hvilke konsekvenser det har. Haugesund har gitt ideas2evidence i oppdrag å finne svar på spørsmålene. 

For å besvare disse problemstillingene, skal vi gjennomføre en spørreundersøkelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Haugesund. Vi skal også gjøre en rekke intervjuer.