Nytt prosjekt: Nasjonal trygghetsundersøkelse

Publisert: 15.08.2022

ideas2evidence skal i samarbeid med forskere fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, og Frischsenteret, gjennomføre inntil fire årganger av Nasjonal trygghetsundersøkelse. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har tatt initiativet til denne undersøkelsen, som skal fremskaffe årlig oppdatert kunnskap om hvor utsatt befolkningen er for lovbrudd mot privatpersoner, samt bygge kunnskap om befolkningens frykt og uro for å bli utsatt for ulike former for kriminalitet.

Prosjektet vil bygge på erfaringene fra Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020, som ideas2evidence, NOVA og Frischsenteret utviklet og gjennomførte i perioden 2020-2022.