Vi har levert ny rapport for Diku om VET-mobilitet

[26.06.2019] Rapporten omhandler erfaringer og utbytte av VET-mobilitet i fag- og yrkesopplæringen.

Undersøkelsen inngår som en del av Dikus arbeid med å kartlegge og analysere utdanningsinstitusjoners deltakelse i Erasmus+ programmet. Undersøkelsen tyder på at elever som har utenlandsopphold i løpet av opplæringen, har stort utbytte i form av personlig utvikling og modning. Den viser også hvordan flere skoler mener at internasjonalisering kan bidra til å styrke skolenes omdømme og gjøre yrkesfagene mer attraktive.

Klikk her for å lese rapporten.