Nyheter

10/04/2011
Nytt prosjekt for IMDi

[07.04.2011] Evaluering av avtaler med frivillige organisasjoner.

15/02/2011
Ny rapport

[15.02.2011] Rapport om arbeidsmarkedet for kandidater fra UiB lansert i dag.

14/02/2011
Ny rapport

[14.02.11] Rapport om regionale traineeprogram ferdigstilt.

13/02/2011
Pris for datavisualisering

[17.12.2010] ideas2evidence vinner pris for datavisualisering på MediArenas "hackday".

12/11/2010
Prosjekt for Riksarkivet

[12.11.2010] Utvikling av rapporteringssystem.

25/10/2010
Nye nettsider

[25.10.2010] ideas2evidence lanserer nye nettsider.

24/10/2010
Maritime nøkkeltall

[22.10.2010] Framlegging av rapport for Vestlandsrådet.

30/09/2010
Ny evaluering

[27.09.2010] ideas2evidence skal evaluere regionale traineeordninger. 

30/09/2010
Nytt prosjekt

[14.07.2010]: ideas2evidence skal studere arbeidsmarkedet for kandidater fra Universitetet i Bergen.

30/09/2010
Regionale nøkkeltall

[11.05.2010] Nøkkeltall for Business Region Bergen overlevert.