Partners

Jan Erik Grindheim

Jan Erik Grindheim har doktorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen på temaet flernivåstyre i Den europeiske union (2009), med spesiell vekt på betydningen av europeisk integrasjon på det regionale styringsnivåets handlingsrom og muligheter i norsk politikk. Fra 1998 til 2011 arbeidet Grindheim med utviklingen av komparativ statistikk for regional utvikling for det interkommunale selskapet Oslo Teknopol (deltidsstilling ved siden av en halv stilling ved Universitetet i Agder). Han har solid kunnskap om hvordan offentlig politikk og forvaltning fungerer på lokalt nivå, og har gjennom sitt engasjement for Oslo Teknopol arbeidet mye med koblingene mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Fra 2006 til 2013 var Grindheim også ansvarlig redaktør av tidsskriftet Stat & Styring og opparbeidet seg gjennom dette engasjementet solid kunnskap om offentlig politikk og forvaltning.

Grindheim har 25 års erfaring som forsker og foreleser ved Universitetet i Bergen (1987-1996 og 2004-2012), Universitetet i Oslo (1998-2002 og 2012-2013), Universitetet i Agder (1999-2011) og NTNU (2012-2013).

Grindheim har også solid erfaring som administrator av store internasjonale nettverk for student- og lærerutveksling samt internasjonalt forskningssamarbeid, og han har holdt flere kurs for ansatte i offentlig forvaltning om policyutforming og forholdet mellom politikk og forvaltning. 

Samarbeidet med Grindheim omfatter blant annet et KS-finansiert FoU-prosjektet om dokumentasjons- og rapporteringskrav i skolesektoren (2013-2014), hvor Grindheim var prosjektleder. Han har også vært en viktig samarbeidspartner i en rekke mindre prosjekter. 

Integrated Data Management Services

Integrated Data Management Services (IDMS) tilbyr tekniske tjenester på områder som dokumentering, produksjon, harmonisering, sikkerhet, tilgang og publisering av statistiske og vitenskapelige data. Selskapets målsetting er å sikre at slike data er effektivt behandlet og lagt til rette i samsvar med industristandarder og internasjonal best practise.  >>

Confirmit

Confirmit er en verdensledende leverandør av programvareløsninger for markesundersøkelser (MR) og Enterprise Feedback Management (EFM). Confirmit har mer enn 200 ansatte fordelt på avdelinger i Oslo (hovedkontor), Guildford, London, Moskva, New York, San Francisco og Yaroslavl. ideas2evidence er Confirmit Marketplace medlem og tilbyr tjenester og rådgivning for brukere av Confirmit plattformen. Vi gjennomfører også alle våre egne undersøkelser ved hjelp av Confirmit. >>

Geowise Ltd

GeoWise utvikler innovativ programvare som forenkler og forbedrer publiseringen av geografiske data ved hjelp av Rich Internet applications (RIAs). Menneskene bak GeoWise representerer en unik sammensetning av kompetanse på områder som design, programvareutvikling, geografi og statistikk. Hovedproduktet, InstantAtlas, blir benyttet til å levere virkningsfulle, geografiske web-appliksjoner for formidling av resultatindikatorer, risiokoindikatorer, statistikk og surveydata >>

Metadata Technology

Metadata Technology yter tjenester med fokus på implementasjon og bruk av ISO/TS 17369 Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX), Data Documentation Initiative (DDI), Extensible Business Reporting Language (XBRL), ebXML registry, og relaterte åpne standarder på statistikkområdet. Metadata Technology ble etablert i 2005 av ekspertene som sto for det tekniske arbeidet under utviklingen av de to metadatastandardene SDMX og DDI. >>

The Gallup Organization Europe

Målet til Gallup Europe er å gi beslutningstakere tilgang til data og analyser av høyeste kvalitet som vil gjøre dem i stand til å ta faktabaserte strategiske beslutninger på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Gallup Europe sin kjernevirksomhet er innsamling og analyse av pan-europeiske sutveydata, men organisasjonen tilbyr også konsulenttjenester og kurs- og opplæringstjenester som bygger på kunnskap fra slike data. >>

Open Data Foundation

Open Data Foundation (ODaF) er en non-profit organisasjon med fokus på bruk av globale metadata standarder og utvikling av open-source programvare som fremmer bruk av statistiske data. ODAF er opptatt av å øke tilgjengeligheten og kvaliteten til data og metadata i forskning og utredningsarbeid og av å fremme åpenhet rundt bruk av slike data. Jostein Ryssevik, daglig leder i ideas2evidence, er en av initiativtakerne til ODAF. >>