Eivind Hageberg

Seniorutreder
+47 91 32 18 04

Eivind Hageberg er seniorutreder i ideas2evidence. Han har lang erfaring fra analyse- og utredningsarbeid i offentlig sektor. Eivind har arbeidet med analyser på integrering og kvalifiseringsområdet for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), hvor han blant annet var analysesjef. Han har god kjennskap til innvandring, bosetting, kommunale støtteordninger og ulike integreringstiltak. Eivind har også arbeidet med analyser og indikatorer på barnevernsområdet spesielt og oppvekst mer generelt for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Han kjenner godt til ulike prosesser i byråkratiet og offentlig forvaltning.

Eivind har bred metodekompetanse, og har særlig erfaring med ulike kvantitative metoder. Han har blant annet utformet og gjennomført spørreundersøkelser blant ulike målgrupper, analysert individdata med kvantitative metoder og bearbeidet tilgjengelig statistikk for publisering på nett. Han har også gjennomført kvalitativ datainnsamling og analyse, og ledet ulike prosesser etter utredningsinstruksen, hvor kvalitative data står sentralt.

Prosjektledererfaring har han fra en stilling som prosjektleder i IMDI, hvor han var ansvarlig for ulike indikatorprosjekt, publikasjoner, eksterne prosjekter og ulike utredningsprosesser. Her tok han også kurs i prosjektledelse.

Eivind har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.