Hilde Lerfaldet

Seniorutreder / Avdelingsleder Oslo
+ 47 92604622

Hilde Lerfaldet er seniorutreder og avdelingsleder for ideas2evidence sitt kontor i Oslo. Hilde har lang erfaring med analyse- og utredningsarbeid fra både offentlig og privat sektor. Hennes kjerneområder er integrerings- og opplæringsområdet. Dessuten har Hilde solid prosess- og prosjektledererfaring. For tiden er hun prosjektleder for en prosessevaluering av forsøk med modulstrukturert voksenopplæring som ideas2evidence gjennomfører for Kunnskapsdepartementet, og hun er en sentral medarbeider i en følgeevaluering av piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO. Sistnevnte evaluering gjøres på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Videre var Hilde prosjektleder for en undersøkelse om kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere, på oppdrag for Kompetanse Norge, og hun ledet en nylig avsluttet evaluering av kvalifiseringsprogrammet Jobbsjansen, for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Hilde har inngående forståelse for forutsetninger og mekanismer som er styrende innen offentlig forvaltning på velferdsområdet, blant annet på bakgrunn av å ha jobbet åtte år i departement. Blant arbeidsoppgavene der var politikkutvikling, forvaltning av tilskudd og lovverk og etatsstyring av underliggende virksomheter. Før Hilde startet i departement, arbeidet hun med evalueringer og utredninger i Rambøll Management Consulting innenfor et bredt saksfelt. Hun har en mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo. Hun har erfaring med både kvantitativ og kvalitativ datainnsamling og analyse, og er særlig sterk på kvalitativ metode.

Publikasjoner av Hilde Lerfaldet