Ingvild Misje

Utreder
+47 904 06 667

Ingvild Misje (utreder) fullfører studiene i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen våren 2021, med en masteroppgave om representasjon i ikke-representative organer. Gjennom denne oppgaven har hun opparbeidet kompetanse på surveyeksperiment og surveydata. Kvantitativ metode var også et hovedfokus da hun arbeidet med relasjonsdatabaser som vitenskapelig assistent, på et Høyesterettsprosjekt ved Universitetet i Bergen. Sammen med det analysetekniske, er hun opptatt av en god språklig formidling av resultatene som tar hensyn til leseren. I tillegg til prosjektene i Bergen, har Ingvild vært ambassadepraktikant i Tallinn og utvekslingsstudent i Cape Town.  

Ingvild startet som studentassistent hos ideas2evidence i september 2019, og har blant annet arbeidet for Norsk medborgerpanel i oppdrag fra Universitetet i Bergen/DIGSSCORE.

Publikasjoner av Ingvild Misje