Joachim Wettergreen

Utreder (i permisjon)
+47 984 66 587

Joachim Wettergreen (utreder) har master i statsvitenskap fra University College London og bachelorgrad i administrasjon- og organisasjonsvitenskap fra Universitet i Bergen og Universitetet i Mannheim. Før Joachim ble ansatt i ideas2evidence jobbet han som statistiker i Statistisk Sentralbyrå med produksjon og utvikling av statistikker, med både survey- og registerdata.

Joachims er sterk i metode, med spørreskjemaimplementering, og analyse. Han har både ledet og jobbet i prosjekter på oppdrag for Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet og Helsedirektoratet.

Publikasjoner av Joachim Wettergreen