Olav Laug Bjørnebekk

Utreder
+ 47 97514585

Olav Laug Bjørnebekk (utreder) er master i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen, med en masteroppgave om dommeradferd i Norges Høyesterett. Før Olav ble ansatt i ideas2evidence arbeidet han med europeisk integrasjon, migrasjonsforskning og empirisk domstolsforskning, som vitenskapelig assistent ved Universitet i Bergen. I hans siste prosjekt koordinerte han utviklingen av en programpakke som analyserte domsavsigelser fra Norges Høyesterett. Han var også medforfatter på en rapport som demonstrerte mulighetene ved kvantitativ tekst- og nettverksanalyse av juridiske data. Tidligere har han arbeidet som IT-assistent og vært praktikant i Business Region Bergen.

Olavs kjernekompetanse er metode, spørreskjemaimplementering og statistisk analyse. Han er blant annet prosjektmedarbeider på Norsk Medborgerpanel, et oppdrag ideas2evidence gjennomfører for Universitetet i Bergen. I tillegg har han blant annet arbeidet på prosjekter for Hordaland Fylkeskommune, Drammen kommune, Kongsberg kommune og Hardanger Næringsråd. Olav er kompetent innen statistisk programmering og har et spesielt fokus på effektiv databehandling og gode visualiseringer.  

Publikasjoner av Olav Laug Bjørnebekk