Studentrekruttering ved Universitetet i Bergen

Studentrekruttering ved Universitetet i Bergen
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Høyere utdanning
Kvantitativ datainnsamling
Årstall
  • 2014
Last ned

Rapporten presenterer en samlet analyse av undersøkelser rettet mot førstesemesterstudenter ved UiB, som ideas2evidence har gjort på oppdrag fra Universitetet i Bergen.

Undersøkelsene blir gjennomført årlig, og denne tidsserieanalysen omfatter tidsperioden 2009-2013. Bakgrunn for studievalg og valg av UiB som studiested er sentrale temaer i undersøkelsene. Resultatene kan gi nyttig innspill til UiBs rekrutteringsstrategier og kan bidra til et mer skreddersydd kommunikasjonsprogram rettet mot de enkelte gruppene.