Brukerundersøkelse blant tidligere elever i 3-årig videregående skole i Frankrike (Lycée-ordningen)

Brukerundersøkelse blant tidligere elever i 3-årig videregående skole i Frankrike (Lycée-ordningen)
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Videregående opplæring
Internasjonalisering
Kvantitativ datainnsamling
Spørreundersøkelser
Årstall
  • 2021
Last ned

ideas2evidence har på oppdrag fra Diku gjennomført en undersøkelse rettet mot elever som har gått på videregående skole i Frankrike i norskseksjonen i Rouen, Bayeux eller Lyon (Lycée-ordningen) i tidsrommet 1992-2019.

Målet med undersøkelsen var å samle kunnskap om hvordan elevene i ettertid vurderer oppholdet i Frankrike, hvilket utbytte elevene har hatt, hvordan oppholdet har påvirket utdannings- og karrierevalg, og hvilket forhold de har hatt til fransk språk og Frankrike i etterkant av oppholdet.

ideas2evidence var ansvarlig for utvikling/kvalitetssikring av spørreskjema, datainnsamling, dataanalyse og utarbeidelse av rapport.

Rapporten er publisert i Dikus rapportserie.