Deltakere, opplæringsløp, resultater – erfaringer fra to år med forberedende voksenopplæring

Deltakere, opplæringsløp, resultater – erfaringer fra to år med forberedende voksenopplæring
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Voksenopplæring
Årstall
  • 2019
Nummer
8
Last ned

I 2017 startet forsøket med modulstrukturert voksenopplæring, som er et svar på behovet for en voksenopplæring som er mer rettet inn mot voksnes behov. Forsøket gjennomføres både i grunnskolen for voksne (forberedende voksenopplæring) og i fag- og yrkesopplæringen. Forsøket følgeevalueres av ideas2evidence i samarbeid med Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) og Høgskolen i Innlandet (INN) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Første delrapport i evalueringen ble publisert høsten 2018. 

Rapporten baserer seg i hovedsak på kvantitative data om deltakerne, som lærestedene rapporterer inn. I rapporten beskriver vi kjennetegn ved de som deltar i forsøket, og deres bakgrunn og forutsetninger for deltakelse i forberedende voksenopplæring. Vi tar også for oss hvordan lærestedene planlegger og gjennomfører opplæringsløpet for deltakerne innenfor modulstrukturen, og hvilke resultater deltakerne har oppnådd så langt i forsøket. Gjennom hele rapporten ser vi på utviklingstrekk fra første til andre forsøksår. Vi ser flere endringer fra år en til år to, blant annet i hvordan opplæringen blir planlagt og gjennomført.