Den maritime næringen på Vestlandet 2013

Den maritime næringen på Vestlandet 2013
Kategori
Rapport
Tema/område
Næringsliv og innovasjon
Årstall
  • 2015
Nummer
2
Forfattere
Last ned

Denne rapporten presenterer nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet, som ideas2evidence har utarbeidet og systematisert på oppdrag for Vestlandsrådet. Nøkkeltallene er basert på data fra regnskapsåret 2013 og omfatter antall ansatte, omsetning, verdiskaping, driftsresultat, årsresultat, antall foretak, antall nyetableringer siste fem år og eksporttall. 

ideas2evidence har utarbeidet tilsvarende rapporter for Vestlandsrådet hvert år siden 2008.