Den maritime næringen på Vestlandet, nøkkeltall 2010

Den maritime næringen på Vestlandet, nøkkeltall 2010
Kategori
Rapport
Tema/område
Næringsliv og innovasjon
Kvantitativ datainnsamling
Årstall
  • 2012
Last ned

ideas2evidence har på oppdrag fra Vestlandsrådet utarbeidet et sett nøkkeltall for den maritime næringen i regionen. Rapporten er en oppdatering av nøkkeltallsrapporten fra 2010, denne gang med regnskapsdata fra 2010. 

Målet for prosjektet har vært å gi politikere, næringslivsledere og andre aktører et faktabasert grunnlag i beskrivelsen av denne viktige næringen. Det har også vært et mål å utvikle en metodikk som gjør det enkelt å gjennomføre årlige oppdateringer av tallene.

Nøkkeltallene er beregnet for Vestlandet samlet, de enkelte fylkene og kommunene i regionen. Maritim næring er definert som summen av maritim og marin næringsvirksomhet, inkludert den rent maritime delen av oljevirksomheten.

Hordaland fylkeskommune har omtalt rapporten her.