Erasmus+ i høyere utdanning

Erasmus+ i høyere utdanning
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Høyere utdanning
Internasjonalisering
Årstall
  • 2019
Forfattere
Last ned

Rapporten oppsummerer en kvalitativ undersøkelse blant et utvalg norske universiteter og høyskoler gjennomført på oppdrag fra Diku. Rapporten inngår som en del av Dikus arbeid med å kartlegge og analysere norske utdanningsinstitusjoners deltagelse i Erasmus+-programmet.

Rapporten viser at samspillet mellom ulike aktørers kunnskap om virkemidlene i Erasmus+ og institusjonell tilrettelegging og prioritering, har stor betydning for hvordan virkemidlene blir brukt. Det kommer også frem at det har blitt økt fokus på Erasmus+ ved flere av institusjonene i undersøkelsen.