Et spørsmål om tillit - evaluering av gjennomføringen av valgene i 2017

Et spørsmål om tillit - evaluering av gjennomføringen av valgene i 2017
Kategori
Rapport
Tema/område
Politikk og forvaltning
Valg og deltakelse
Årstall
  • 2018
Nummer
2
Forfattere
Jostein Ryssevik
Olav Laug Bjørnebekk
Pelle Engesæter

Kjartan Storli

Last ned

Rapporten er utarbeidet av ideas2evidence på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Rapporten presenterer og oppsummerer resultatene fra en evaluering av Valgdirektoratets tjenester til kommunene og fylkeskommunene i forbindelse med valgene i 2017. Dette gjelder først og fremst det sentrale datasystemet EVA som inneholder funksjoner for de fleste valgadministrative oppgavene som kommunene og fylkeskommunene utfører. Det gjelder også Valgmedarbeiderportalen og annet relevant informasjonsmateriale om bruken av EVA og om regelverk og rutiner for gjennomføring av valg, samt opplæringen og brukerstøtten. Målet med evalueringen har vært å belyse hvorvidt samarbeidet mellom Valgdirektoratet og kommuner og fylkeskommuner har fungert tilfredsstillende, og om Valgdirektoratet har løst oppgavene knyttet til valggjennomføringen på en hensiktsmessig måte.