Evaluering av introduksjonsprogrammene i storbyene

Evaluering av introduksjonsprogrammene i storbyene
Kategori
Rapport
Tema/område
Integrering og kvalifisering
Integrerings- og kvalifiseringstiltak
Politikk og forvaltning
Årstall
  • 2014
Nummer
9
Forfattere
Last ned

Denne rapporten presenterer resultatene fra evalueringen av introprogrammet, gjennomført av ideas2evidence på oppdrag fra Program for storbyrettet forskning i KS.

Evalueringen har undersøkt tre hovedtemaer. For det første har ideas2evidence sett på organisering av introduksjonsprogrammene, herunder samhandling mellom intro-enhet, voksenopplæring, NAV. For det andre har ideas2evidence sett på ressursbruken i introduksjonsprogrammene i storbyene, herunder strategier, prioriteringer og tiltaksbruk. Det siste hovedtemaet har vært resultatoppnåelsen i introduksjonsprogrammene, herunder hva som påvirker resultatoppnåelse. Siste kapittel oppsummerer hovedfunn og vurderinger.