Evaluering av NORPART, partnerskapsprogrammet for akademisk samarbeid mellom Norge og utviklingsland

Evaluering av NORPART, partnerskapsprogrammet for akademisk samarbeid mellom Norge og utviklingsland
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Høyere utdanning
Internasjonalisering
Årstall
  • 2020
Nummer
11
Last ned

ideas2evidence har evaluert NORPART-programmet på oppdrag fra Diku. NORPART støtter langsiktig akademisk samarbeid og gjensidig studentutveksling mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland, og ble opprettet i kjølvannet av avviklingen av kvoteordningen. Evalueringen vurderer programmets design, implementering og måloppnåelse, og gir anbefalinger for hvordan programmet kan videreutvikles og styrkes. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med professor Arne Torstensen ved Christian Michelsens institutt.

Evalueringen viser at programmet bidrar til styrkete partnerskap mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og det globale sør, og til økt kvalitet og internasjonalisering ved involverte studieprogrammer. Programmet ligger imidlertid ikke an til å nå målet om å øke antall studenter på mobilitetsopphold fra det globale sør til Norge.

Ideas2evidence anbefaler en revurdering av målsetningen om å øke studentmobilitet fra det globale sør, ettersom det kanaliserer ressurser vekk fra andre aktiviteter i programmet som kan ha større effekt på målet om å øke kvaliteten ved de involverte institusjonene.