Evaluering av SIVAs næringshageprogram og inkubatorprogram

Evaluering av SIVAs næringshageprogram og inkubatorprogram
Kategori
Rapport
Tema/område
Årstall
  • 2017
Forfattere
Pelle Engesæter

Stig-Erik Jakobsen
Olav Kvitastein
Natalia Mæhle
Torstein Nesheim
Jarle Aarstad

Last ned

Denne rapporten presenterer en midtveisevaluering av Sivas Næringshageprogram og Inkubatorprogram som 
ideas2evidence har gjennomført i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet/Mohnsenteret og SNF. Høgskolen på Vestlandet/Mohnsenteret har ledet prosjektet.  

Evalueringen vurderer programmenes resultater i henhold til målsetningene, både for bedriftene som deltar i programmene og for de lokale operatørene. I tillegg omfatter oppdraget en evaluering av programmenes organisering og drift, og omfatter programeier, nasjonal programoperatør (SIVA) og lokale programoperatører. Som en del av oppdraget ble det også gitt anbefalinger om hvordan programmene bør utvikles videre.