Forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne

Forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne
Kategori
Notat
Tema/område
Utdanning
Voksenopplæring
Årstall
  • 2019
Nummer
1
Last ned

Dette notatet er den første publikasjonen i en følgeevaluering av forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne, som ideas2evidence gjennomfører for Kunnskapsdepartementet. Notatet beskriver bakgrunn og kjennetegn ved de som deltar i opplæringen. I tillegg løfter vi opp noen problemstillinger knyttet til organisering og arbeidsdeling i forsøket, og peker på enkelte utfordringer med denne måten å strukturere opplæringen på.

Evalueringen gjennomføres på oppdrag for Kunnskapsdepartementet, og ble nylig utvidet fram til 2023.