Fra studier til jobb i Bergensregionen - tidsserierapport

Fra studier til jobb i Bergensregionen - tidsserierapport
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Høyere utdanning
Kvantitativ datainnsamling
Årstall
  • 2014
Nummer
2
Forfattere
Last ned

Rapporten presenterer en samlet tidsserieanalyse av kandidatundersøkelsene "Fra studier til jobb i Bergensregionen" som Karrieresenteret har gjennomført siden 2003.

Undersøkelsene har blitt gjennomført annethvert år blant kandidater fra UiB og HiB siden 2003, og blant NHH-kandidater siden 2005. Kandidatundersøkelsene ser nærmere på kandidatene arbeidssituasjon to år etter avsluttende eksamen og deres vurderinger av utdanningen i et arbeidslivsperspektiv.

Hovedformålet med studien har vært å analysere de fem undersøkelsene i sammenheng, blant annet for å avdekke endringer i kandidatenes arbeidssituasjon og opplevelse av utdanningen over tid. Studien ser i tillegg nærmere på fenomenene hjerneflukt og hjernegevinst.

Oppdragsgiver er Karrieresenteret, med støtte fra Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen.