Gjennomgang av flyktningarbeidet i Bærum kommune

Gjennomgang av flyktningarbeidet i Bærum kommune
Kategori
Rapport
Tema/område
Integrering og kvalifisering
Bosetting av flyktninger
Politikk og forvaltning
Årstall
  • 2015
Nummer
5
Last ned

Denne rapporten presenterer en gjennomgang ideas2evidence har gjort av Bærum kommunes flyktningarbeid. Formålet med gjennomgangen har vært å vurdere hvordan kommunen kan redusere kostnadene i flyktning- og introduksjonsarbeidet, uten at det går på bekostning av de gode resultatene. 

Prosjektet har bestått av to hoveddeler: a) en grundig gjennomgang av kommunens ressursbruk og resultater på flyktningefeltet, sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner, og b) en vurdering av ansvarsfordelingen mellom de sentrale aktørene i arbeidet med introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger. 

Gjennomgangen er basert på data fra Beregningsutvalgsundersøkelsen fra 2013, KOSTRA og SSBs Monitor for introduksjonsordningen, samt et betydelig antall intervjuer og relevante dokumenter.