Internasjonalisering i videregående opplæring

Internasjonalisering i videregående opplæring
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Videregående opplæring
Internasjonalisering
Årstall
  • 2011
Forfattere
Jostein Ryssevik
Asle Høgestøl
Ingrid Cecilia Holthe
Last ned

I denne rapporten presenteres resultatene fra en nasjonal kartlegging av internasjonalisering i videregående opplæring i Norge. Resultatene bygger på en kvantitativ web-basert spørreundersøkelse sendt ut til alle videregående skoler i Norge våren 2011. Kartleggingen er gjennomført på oppdrag fra SIU. Formålet er å gi mer kunnskap om arbeidet med internasjonalisering i videregående opplæring. Undersøkelsen er en oppfølging av rapporten Kartlegging av internasjonalisering i skolesektoren fra 2010, samt SIUs rapport Internasjonalisering i skolesektoren (2010).