Kandidatundersøkelsen 2016

Kandidatundersøkelsen 2016
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Høyere utdanning
Kvantitativ datainnsamling
Spørreundersøkelser
Årstall
  • 2016
Nummer
5
Last ned

Rapporten "Kandidatundersøkelsen 2016 - Fra studier til jobb i Bergensregionen" presenterer resultatene fra en undersøkelsen ideas2evidence har gjennomført blant kandidater fra Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole. Oppdragsgiver er Karrieresenteret i Bergen.  

Kandidatundersøkelsen ser nærmere på kandidatene arbeidssituasjon to år etter avsluttende eksamen og deres vurderinger av utdanningen i et arbeidslivsperspektiv. ideas2evidence bidro med faglig støtte i videreutvikling av spørreskjema og sto for gjennomføring av datainnsamling, dataanalyse og utarbeidelse av rapport.