Kandidatundersøkelsen 2022 - Fra studier til jobb på Vestlandet

Kandidatundersøkelsen 2022 - Fra studier til jobb på Vestlandet
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Høyere utdanning
Kvantitativ datainnsamling
Spørreundersøkelser
Statistisk analyse
Årstall
  • 2023
Nummer
2
Forfattere
Last ned

ideas2evidence har på oppdrag fra Sammen Karriere gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot kandidater fra høyere utdanningsinstitusjoner på Vestlandet.

Kandidatundersøkelsen ser nærmere på kandidatenes tilknytning til arbeidsmarkedet to år etter avsluttende eksamen, og ber dem om å vurdere egen utdanning i et arbeidslivsperspektiv. Alle som fullførte en gradsgivende utdanning ved Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet eller Norges Handelshøyskole i 2020 ble invitert til å delta i undersøkelsen. Dette er niende gang Kandidatundersøkelsen på Vestlandet har blitt gjennomført, og ideas2evidence har hatt ansvaret for de fire siste utgavene av undersøkelsen.

Rapporten viser stabilitet i arbeidsmarkedssituasjonen for nyutdannede, men både arbeidsledighet, ufrivillig deltid og ansettelse i ikke-relevante stillinger har blitt noe mindre vanlig siden forrige undersøkelse i 2020.