Kartlegging av ordningen med studentombud i høyere yrkesfaglig utdanning 

Kartlegging av ordningen med studentombud i høyere yrkesfaglig utdanning 
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Årstall
  • 2022
Last ned

På oppdrag fra HK-dir har ideas2evidence gjennomført en kartlegging av ordningen med studentombud i høyere yrkesfaglig utdanning (HYU). I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at de ønsker å opprette en ordning med nasjonalt studentombud for fagskolestudenter. Formålet med kartleggingen var å innhente informasjon om hvordan ordningen fungerer i dag, for å gi et grunnlag for utformingen av en nasjonal ordning.  

Kartleggingen er basert på en e-postkartlegging som gikk ut til de nåværende studentombudene, og intervjuer med Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, fire organisasjoner som organiserer fagskoler og et utvalg av dagens studentombud. 

I kartleggingen finner vi at dagens ordning med institusjonstilknyttede ombud fungerer relativt godt, men at den mangler mekanismer for å sikre god kvalitet og et likt tilbud også på sikt. De aller fleste informantene er positive til å opprette en ordning med nasjonalt studentombud for HYU, fremfor å fortsette med dagens løsning. Det blir trukket frem at en slik løsning vil bidra til å sikre at alle fagskolestudenter får et tilbud av lik kvalitet, og til å øke ordningens uavhengighet og synlighet. En nasjonal ordning vil også bidra til at erfaring og kompetanse samles hos én instans. Samtidig er flere informanter opptatt av at terskelen for å ta kontakt med studentombudet kan bli høyere når den fysiske avstanden til tjenesten blir større.