Klart språk i Staten. Rapport fra underveisevaluering

Klart språk i Staten. Rapport fra underveisevaluering
Kategori
Rapport
Tema/område
Politikk og forvaltning
Språk og offentlig informasjon
Årstall
  • 2011
Nummer
10
Last ned

ideas2evidence har gjennomført en underveisevaluering av prosjektet "Klart språk i staten". Arbeidet er del av en større evaluering av statens klarspråkprosjekt, som ideas2evidence utfører på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).

Arbeidet er basert på en større spørreundersøkelse til statlige virksomheter som har fått støtte til klarspråkarbeid, samt dybdeintervju med representanter for fire statlige virksomheter.

Underveisevalueringen ble gjennomført i perioden april-november 2011.
Rapport fra sluttevaluering vil foreligge i november 2013.