Klart vi kan! En evaluering av effektene av "Klart språk i staten"

Klart vi kan! En evaluering av effektene av "Klart språk i staten"
Kategori
Rapport
Tema/område
Politikk og forvaltning
Språk og offentlig informasjon
Årstall
  • 2013
Nummer
11
Last ned

Rapporten presenterer en evaluering av prosjektet «Klart språk i staten», gjennomført på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 

Hensikten med evalueringen har vært å måle i hvor stor grad tiltakene i prosjektet har ført til varige endringer i skrivekulturen i de virksomhetene som har deltatt. I tillegg er det satt søkelys på de effektene som disse endringene eventuelt har hatt på den skriftlige kommunikasjonen mellom forvaltningen og brukerne. Evalueringen omfatter statlige virksomheter som har fått støtte fra prosjektet til å forbedre språket i egen virksomhet.

Evalueringen viser at prosjektet har nådd sine overordnede mål, å skape oppmerksomhet om klarspråk og å hjelpe statlige virksomheter i gang med arbeidet. Den gir imidlertid ikke grunnlag for å slå fast at det har skjedd en gjennomgripende endring i virksomhetenes skrivekultur. Rapporten dokumenterer også effekter av konkrete språkrevisjoner, bl.a. i form av økt forståelse blant brukerne. Det er imidlertid vanskelig å spore tilsvarende effekter på befolkningsnivå.