KMDs organisasjonsdatabase – Status etter første datainnsamlingsrunde, 2020

KMDs organisasjonsdatabase – Status etter første datainnsamlingsrunde, 2020
Kategori
Rapport
Tema/område
Kvantitativ datainnsamling
Spørreundersøkelser
Politikk og forvaltning
Organisering
Årstall
  • 2020
Nummer
17
Last ned

Ideas2evidence, i samarbeid med forskere fra NORCE og Universitetet i Bergen, fikk i 2019 ansvaret for innsamling av data til KMDs Organisasjonsdatabase. Dette er en database med informasjon om politisk og administrativ organisering i norske kommuner og fylkeskommuner.

På grunn av region- og kommunereformen, og den omfattende sammenslåingen av kommuner og fylkeskommuner med virkning fra 1. januar 2020, ble det besluttet å dele datainnsamlingen i to faser. I første fase, våren 2020, skulle det gjennomføres datainnsamling i alle kommuner som var upåvirket av kommunereformen. I alle sammenslåtte kommuner, og i alle fylkeskommuner, ble datainnsamlingen utsatt til fase to, våren 2021.

Første datainnsamlingsfase startet opp i januar 2020, men måtte utsettes på grunn av de store utfordringene i kommunene som en følge av pandemien. Datainnsamlingen pågikk derfor gjennom hele 2020 og ble først avsluttet i desember.

Denne statusrapporten beskriver arbeidet som har vært gjort når det gjelder evaluering av tidligere dataårganger, utviklingen av det nye spørreskjemaet og gjennomføringen av første fase av datainnsamlingen. Vi presenterer også foreløpige deskriptive analyser av datamaterialet som er samlet inn. En grundig analyse av den nye årgangen med data vil bli utarbeidet etter at andre fase av datainnsamlingen er avsluttet.