Kompetanse for fremtiden. Utredning av behovet for et nytt arbeidsrettet kvalifiseringstilbud for innvandrere med lave norskferdigheter og lite formell kompetanse

Kompetanse for fremtiden. Utredning av behovet for et nytt arbeidsrettet kvalifiseringstilbud for innvandrere med lave norskferdigheter og lite formell kompetanse
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Grunnskole, barnehage, SFO
Voksenopplæring
Integrering og kvalifisering
Integrerings- og kvalifiseringstiltak
Norskopplæring
Arbeidsliv og arbeidsmarked
Årstall
  • 2023
Nummer
4
Forfattere
Last ned

På oppdrag fra IMDi, AV-dir og HK-dir har ideas2evidence levert et kunnskapgrunnlag for en utredning av behovet for et nytt arbeidsrettet kvalifiseringstilbud for innvandrere med lave norskferdigheter og lite formell kompetanse.

Tilbudene denne gruppa får i dag er begrenset i omfang, og dekker i liten grad målgruppas behov. Det trengs allikevel ikke et nytt tilbud, viser utredningen. I stedet bør en vurdere tiltak som å se sammenheng mellom det fremtidige FOV-tilbudet og arbeidsrettede tilbud, etablere en tilskuddsordning for lokal utvikling av arbeidsrettede kvalifiseringstilbud for målgruppen og øke tilpasningen av NAVs virkemiddelapparat.