Kunst til folket - En analyse av Alt Går Bra sin formidlingsstrategi, delrapport 1

Kunst til folket - En analyse av Alt Går Bra sin formidlingsstrategi, delrapport 1
Kategori
Rapport
Tema/område
Kultur
Kulturnæringer
Årstall
  • 2021
Nummer
8
Last ned

AGB er en kunstnergruppe etablert i 2015, med tilholdssted i Bergen og Paris. Gruppen har siden den ble etablert, arbeidet aktivt for å øke interessen for billedkunst blant et bredere publikum.

Målet med oppdraget har vært å identifisere noen kjennetegn ved gruppens formidlingsstrategi som kan bidra til læring og ha overføringsverdi til andre aktører. Resultatet av analysene er presentert i to rapporter.

Rapport 1 tar utgangspunkt i tilgjengelige dokumenter og intervju med kunstnergruppen for å beskrive noen av de mest sentrale prosjektene AGB har gjennomført, identifisere kjennetegn ved gruppens formidlingsstrategi og sette deres tilnærming inn i en teoretisk ramme.

Rapport 2 har et mer empirisk utgangspunkt. Gjennom observasjon og intervju med publikum på to av kunstnergruppens aktiviteter har vi ønsket å se AGBs arbeid fra et publikumsperspektiv. Rapporten identifiserer flere grep og tilnærminger for å nå et bredere publikum, og går dypere inn i tilnærmingene og perspektivene presentert i rapport 1.