Næringsbarometeret for Hordaland januar 2012

Næringsbarometeret for Hordaland januar 2012
Kategori
Rapport
Tema/område
Næringsliv og innovasjon
Årstall
  • 2012
Forfattere
Jostein Ryssevik
Malin Dahle
Turid Vaage
Jan Erik Grindheim
Last ned

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i fylket. Med utgangspunkt i en spørreundersøkelse rettet mot bedrifter innenfor alle næringsområder, er målet å gi et bilde av næringslivets utsikter for 2012. Hovedtema for denne utgaven har vært uroen i den internasjonale økonomien. Et eget kapittel er viet utfordringene i kapitalmarkedet og hvordan gjeldskrisen i Europa påvirker kredittilgangen til det lokale næringslivet.

Næringsbarometeret for Hordaland ble lansert 7. februar.