Nøkkeltall for prioriterte næringer i Bergensregionen 2009

Nøkkeltall for prioriterte næringer i Bergensregionen 2009
Kategori
Rapport
Tema/område
Næringsliv og innovasjon
Årstall
  • 2011
Nummer
7
Last ned

ideas2evidence har på oppdrag fra Business Region Bergen utarbeidet et sett nøkkeltall for de viktigste næringene i regionen. Ambisjonen for prosjektet har vært å gi politikere, næringslivsledere og andre aktører et faktabasert grunnlag for beskrivelse av de viktigste regionale næringsklyngene. Denne rapporten inneholder nøkkeltall basert på 2009-data, kommentarer og metodebeskrivelser.