Norskopplæring for personer i asylmottak

Norskopplæring for personer i asylmottak
Kategori
Rapport
Tema/område
Integrering og kvalifisering
Norskopplæring
Årstall
  • 2016
Forfattere
Malin Dahle
Kari Anne Drangsland

Marry-Anne Karlsen

Last ned

Denne rapporten presenterer resultatene fra et fou-prosjekt om ordningene for norskopplæring i asylmottak, som ideas2evidence har gjennomført i samarbeid med Uni Research Rokkansenteret. Oppdragsgiver er Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet.

Norskopplæring i mottak omfatter to ulike ordninger: norskopplæring med samfunnskunnskap for personer som har fått oppholdstillatelse og som bor i asylmottak mens de venter på å bli bosatt i en kommune, og norsk for asylsøkere som venter på vedtak, såkalt "asylnorsk".

Studien omfatter begge ordningene, og har sett nærmere på følgende fire problemstillinger: Har opplæringen tilstrekkelig kvalitet og omfang slik at den enkelte får en god start på den pliktige opplæringen og har utbytte av å delta? Er tilskuddsforvaltningen innrettet på en hensiktsmessig måte? Hvilke særskilte utfordringer/behov vil vertskommuner for asylmottak ha i tiden fremover, sett opp mot økt press på mottaksapparatet og kommunens kvalifiseringstilbud? og Har det konsekvenser for kommuners vilje til å bosette flyktninger at de har mottatt norskopplæring før bosetting?

Studien er basert på et omfattende datamateriale, bestående av surveys til opplæringssentre, asylmottak og kommuneledelse, og casestudier i fire kommuner: Trondheim, Førde, Lødingen og Porsgrunn