Spill levende? En kartlegging av norsk dataspillbransje

Spill levende? En kartlegging av norsk dataspillbransje
Kategori
Rapport
Tema/område
Kultur
Næringsliv og innovasjon
Årstall
  • 2012
Nummer
3
Forfattere
Jostein Ryssevik
Turid Vaage
Last ned

Rapporten presenterer en kartlegging av norsk dataspillbransje gjennomført på oppdrag for Kulturdepartementet. Rapporten gir en komplett oversikt over norske selskap som utvikler og produserer dataspill og omfatter alle plattformer innen både underholdnings- og læringsspill. I tillegg er det samlet opplysninger om alle titler utgitt av disse selskapene i perioden 2007-2011.

Kartleggingen bygger på nøkkelinformasjon om enkeltselskap basert på organisasjons- og regnskapsdata fra Brønnøysundregistrene, en web-basert spørreundersøkelse sendt ut til alle selskap i bransjen samt dokumentgjennomgang for å identifisere offentlige tilskudd gitt til bransjen.