Studentmobilitet til Panorama-landene

Studentmobilitet til Panorama-landene
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Høyere utdanning
Internasjonalisering
Årstall
  • 2019
Nummer
6
Forfattere
Jostein Ryssevik
Malin Dahle
Amund Eikrem

Kristin Bårnås
Kristian Rostoft Boysen

Last ned

Rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging som ideas2evidence har gjennomført av studentmobilitet til og fra Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan. Dette er de seks landene som omfattes av regjeringens Panorama-strategi. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Oxford Research, på oppdrag for Kunnskapsdepartementet.

Kartleggingen viser at det over tid har vært en økning i mobiliteten til Panorama-landene, noe som fremfor alt skyldes flere kortvarige mobiliteter (under 3 mnd.). For landene samlet sett er det også god balanse i forholdet mellom innreisende og utreisende studenter. I rapporten argumenterer vi for at partnerskapsprogrammene UTFORSK og INTPART er godt egnet til å stimulere til mobilitet av god kvalitet, ettersom studentene kobles tett på forskere og det faglige samarbeidet.

Kartleggingen inngår som en del av en overordnet evaluering av strategien. Sluttrapporten fra evalueringen finner du her: Klikk her for å lese rapporten