Tilrettelegging av offentlig informasjon for innvandrere

Tilrettelegging av offentlig informasjon for innvandrere
Kategori
Rapport
Tema/område
Integrering og kvalifisering
Politikk og forvaltning
Språk og offentlig informasjon
Årstall
  • 2011
Nummer
6
Last ned

Denne rapporten er basert på en casestudie av policy og praksis hos offentlige tjenesteytere når det gjelder kommunikasjon med innvandrerbefolkningen. Studien omfatter tjenesteområdene Nav, skatt og helse og er gjennomført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Studien bygger på et omfattende intervjumateriale, i tillegg til relevant dokumentasjon og internettsider. Det er gjennomført intervju med representanter fra de respektive direktoratene og fokusgruppesamtaler med lokale tjenesteytere i fem ulike kommuner.